Rodzaje kontenerów na odpady

kontener na odpady, kontener otwarty

Część odpadów nie może trafić do pojemników na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są generowane podczas różnych remontów i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu wypadkach mogą jednak wyniknąć trudności związane z składowaniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do przechowywania i przewozu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Poza tym w użyciu są również kontenery uszczelniane, które wspaniale sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są rozmaite firmy. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem piwnic i strychów, jak również różnego typu zakłady wytwórcze. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Adres firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]