Czyste powietrze w mieszkaniu – o oczyszczaczach powietrza

Czyste powietrze w mieszkaniu – o oczyszczaczach powietrza

Problem pułu zawieszonego w powietrzu zagościł już w świadomości zwykłego Polaka i z rzadka jest banalizowany. Obywatela naszego kraju mają świadomość, iż jakość powietrza, które na co dzień wdychamy, mocno oddziałuje na nasz stan fizyczny. Jednak póki nie będą wdrożone efektywne rozwiązania, każdy może samodzielnie zadbać o swoje samopoczucie, np. poprzez zakupienie oczyszczacza powietrza.

Oczyszczacze powietrza – urządzenia przydatne rezydentom dużych aglomeracji

Im bardziej rozwinięty region, tym większe jest zagrożenie występowania dużego stężenia pyłów zawieszonych PM10 oraz PM2,5. Na rozwój licznych chorób płuc podatni są zwłaszcza rezydenci większych miejscowości oraz terenów w pobliżu zakładów przemysłowych emitujących do atmosfery znaczne ilości pyłów zawieszonych. Cykliczne używanie oczyszczaczy powietrza jest rozwiązaniem, które pozwoli w dużej mierze zmniejszyć szkodliwy wpływ zanieczyszczeń na zdrowie. I nie jest to w tej chwili coś nowego na naszym rynku – oczyszczacze powietrza licznych uznanych producentów, jak przykładowo Airdog, Cado bądź LIFAair, od lat obecne są w ofercie wielu sklepów. Co istotne, poza filtrowaniem z powietrza zanieczyszczeń, nieraz posiadają one także inne dodatkowe funkcje.

Wykrywanie dwutlenku węgla oraz jonizacja – pozostałe funkcje oczyszczaczy powietrza

Oczyszczacze powietrza sprzedawane są w kilku rozmiarach, wobec tego bez problemu dobierzemy urządzenie odpowiednie do danej objętości wnętrza. Są to urządzenia względnie nieduże, toteż bez ograniczeń daje się przesunąć je pomiędzy pokojami. Oprócz odfiltrowywania z powietrza pyłów PM2.5 i PM10, wychwytują one też drobnoustroje oraz grzyby, które mogą wywoływać liczne choroby bądź reakcje uczuleniowe, jak również groźny formaldehyd. Wiele oczyszczaczy powietrza oprócz tego nawilża oraz jonizuje powietrze, co wytwarza w pomieszczeniach rześką atmosferę, a równocześnie przynosi mocniejszy sen. Niektóre urządzenia posiadają też czujniki wykrywające obecność dwutlenku węgla. Kupno oczyszczacza powietrza rekomenduje się przede wszystkim osobom podatnym na alergie.