Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Weryfikacja kandydatów na kierowców – badania psychologiczne

Jeżeli chcesz zlecić badania psychologiczne kierowców Bielsko, zajrzyj na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Badania psychologiczne kierowców pozwalają sprawdzić czy osoby badane mają przeciwwskazania do wykonywania zawodu. Są one bardzo istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak przebiegają badania i co konkretnie sprawdzają? Jakie aparaty są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Badaniom psychotechnicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do pierwszej należą osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C. Do testów podchodzą także kierowcy, którzy przekroczyli ilość dozwolonych punktów karnych i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się także kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają zdolność koncentracji

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. W pierwszej kolejności kandydaci podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks oraz cechy charakteru czy poziom lęku. Kandydaci na kierowców muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech osobowości czy rozwiązać tzw. test matryc progresywnych. Drugim etapem testów psychologicznych jest część praktyczna, która sprawdza głównie widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie badań wykorzystuje się między innymi wirometr, miernik sprawności sensomotorycznej i aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]