W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W trakcie budowy każdego obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do nieprawidłowo albo w ogóle niezabezpieczonych ścian obniży ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozkwit chorobotwórczych pleśni i grzybów.

Które części budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie trzeba chronić przed wilgocią należą zwłaszcza fundamenty, balkony, piwnice, dachy i tarasy zielone, a więc te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi albo wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy określą, jakie elementy wymagają ochrony przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z pustaka wypalanego, dziurawki czy cegły rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją. Podobnie hydrolizuje się również balkony.

Komu zlecić przygotowanie hydroizolacji?

Istotne jest, żeby planowanie hydroizolacji, powierzyć profesjonalnej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Inwestorzy, deweloperzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w toku prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budynków w systemie „białej wanny”, a także montażem taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych, uszczelek pęczniejących czy taśm PVC. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, inwentaryzacją oraz uszczelnieniem przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami oraz uszczelnieniem podszybii windowych.