Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Więcej w temacie tłumaczenia rosyjski Kraków na tlumaczalnia.pl

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest wśród nich Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się też znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia pracy bądź nauki w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich między innymi świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, a także certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim być?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Dlatego żeby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]