Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć przenikająca mury z czasem doprowadzi do osłabienia ich konstrukcji, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Kto wykona hydroizolację fundamentów?

Planując budowę obiektu, powinno się zlecić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Wszak zastosowanie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Istotna jest również dokładna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się ryzyko podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po opadach fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią stosuje się różne sposoby. Płytę fundamentową, na której zazwyczaj stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nałożyć ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się użycie izolacji pionowej i poziomej, która zablokuje kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów też wypada powierzyć profesjonalistom, bowiem nierzadkim błędem niedoświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i procedur aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo użycie ich tanich zamienników, nie posiadających podobnych własności wodochronnych. Niepoprawne wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieodpowiednich do stopnia obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieefektywna.