Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Jak wstępnie wyliczyć koszt przekładu?

Poszerz swoją wiedzę o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się Polski na biznes z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługę przekładu. Każdego dnia polscy tłumacze realizują tysiące przysięgłych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej znane języki, zarówno na zamówienie firm, jak i zwykłych obywateli.

Pomimo, że w internecie nietrudno wyszperać bezpłatne platformy oferujące translację, nadal nie zastąpią one usług profesjonalnych tłumaczy, bo skorzystanie z ich oferty jest nierzadko niezbędne, np. gdy musimy przynieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza oszacować koszt tłumaczenia. Co zatem wpływa na koszt przekładu?

Elementy mające wpływ na koszt przekładu

Na to ile ostatecznie zapłacimy za translację dokumentu wpływ mają przytoczone niżej czynniki:
1. Kierunek przekładu. Tłumaczenie na język polski jest de facto o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli przekład w drugą stroną.
2. Język, na który bądź z którego pragniemy przełożyć tekst. Przekład z modnych języków romańskich (włoski, hiszpański) albo germańskich (szwedzki, angielski) będzie zazwyczaj tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków słowiańskich (między innymi rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego) lub wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego).
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka tekstu. Translacja prac dyplomowych, referatów medycznych lub kontraktów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, lecz również należytą wiedzę, aby poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niedopuszczalnych błędów.
4. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeżeli potrzebujemy czegoś “ekspresowo” musimy przygotować się na wyższy koszt.

Tłumaczenie przysięgłe a zwykłe

Wypada podkreślić, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak prawo jazdy lub świadectwa szkolne (zaświadczenie uczestnictwa w kursie, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do rejestru, gdzie przypisuje mu indywidualny numer identyfikacyjny oraz zaznacza czy przekład powstał z kopii, odpisu lub oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie określają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, natomiast w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia przysięgłego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od objętości tekstu końcowego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie przysięgłym – 1125 znaków.

Adres firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]