Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Zleć badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do przeprowadzenia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – dla kogo konieczne?

Nie wszyscy kierowcy muszą poddawać się takim badaniom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Widać zatem, że są to badania potrzebne kierowcom zawodowym. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć jedynie w sytuacji, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez właściwe organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnej kolizji.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności umysłowej kierowcy i sprawności psychomotorycznej, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, które mogą być spowodowane na przykład przez nieumiejętność skoncentrowania się czy zbyt wolny refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają sprawdzeniu reakcji psychomotorycznych z użyciem odpowiedniej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek osoby badanej, gdyż badane zdolności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, ale jeżeli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są poddawać się badaniom każdego roku.

Adres firmy:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]