Systemy izolacji przeciwwodnych

Systemy izolacji przeciwwodnych

Wilgoć jest ogromnym zagrożeniem dla każdego domu. Dlatego tak istotne jest zrobienie izolacji przeciwwodnej, która zabezpieczy go przed niebezpiecznym działaniem wody zawartej w gruncie. W wielu sytuacjach odpowiednie będą izolacje lekkie, ale gdy budynek wzniesiony jest na terenie bez ujścia wody opadowej, potrzebne będzie zrobienie izolacji przeciwwodnej. Jej zrobienie rekomenduje się także, jeśli obiekt położony jest na obszarze poniżej lustra wody. Ważne jest, aby wilgoć nie uszkadzała obiektu w wyniku napierania na jego fundamenty. Jakie jednak rodzaje izolacji przeciwwodnych wyróżniamy? I w końcu – komu powierzyć wykonanie izolacji przeciwwodnej?

Rodzaje izolacji przeciwwodnych

Rozpoznajemy 3 typy izolacji przeciwwodnych. Jeden rodzaj to izolacje lekkie, które stosowane są, jeśli nie ma dużego zagrożenia ze strony wilgoci. Gdy zaś woda okazuje się dużym kłopotem, powinniśmy postawić na któryś z dwóch innych typów izolacji. Średnie stosuje się głównie na obszarach z podłożem zwartym, bo tam nierzadko gromadzi się wilgoć. Izolacje ciężkie są z kolei wykorzystywane na terenach, gdzie stwierdza się duże prawdopodobieństwo pojawienia się powodzi – takie izolacje muszą charakteryzować się dużą wytrzymałością oraz zabezpieczać budynek także przed mocno napierającą wodą.

Kto wykona izolacje przeciwwodne

Jak nietrudno się domyślić, jakość izolacji przeciwwodnych rzutuje na ochronę lokatorów domu. Z tego powodu powinniśmy dobrze rozważyć wybór ekipy, która je przygotuje. O jakich czynnikach zatem musimy wiedzieć wybierając ekipę, która zrobi izolacje przeciwwodne? Najważniejsze na pewno okażą się kwalifikacje jej pracowników – dobrze zatem sprawdzić, ile lat świadczy takie usługi oraz jak komentują zakończone przez nią prace wcześniejsi kontrahenci.