Aparatura pomiarowa dla przemysłu – lepkościomierz

Aparatura pomiarowa dla przemysłu – lepkościomierz

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga nadzwyczajnej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar dla wielu sektorów przemysłu

Lepkościomierz, nazwany również wiskozymetrem, to narzędzie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego rodzaju wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – między innymi w zakładach chemicznych, przy produkcji opakowań, papieru, jak również w branży motoryzacyjnej i spożywczej. Badaniom poddawana jest ciecz – asfalt, żywice, lakiery i klej. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, jak również optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierze – typy przyrządów

Dostępne na rynku lepkościomierze posiadają sensor, mierzący temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego wysyłane są pomiary. Dane są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, konstrukcją oraz przeznaczeniem. Lepkościomierz ViscoScope posiada walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służą do diagnozowania cieczy czystych.