Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Jakie znaczenie ma faktura proforma?

Jak wygląda faktura proforma. Uzyskaj więcej informacji.

Wszyscy, którzy prowadzą własną firmę, ale także i większość osób realizujących zakupy w sieci, mieli choć raz kontakt z fakturą proforma. Nie wszyscy jednak wiedzą, czym de facto jest ten dokument i czym odróżnia się on od tradycyjnej faktury.

Proforma nie stanowi dowodu kupna towaru

Po łacinie pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, więc raz za razem można spotkać się z objaśnieniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, faktura tego typu nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w księdze przychodów i rozchodów bądź w ewidencji księgowej. Warto jednak zatrzymać ją dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący formą zaproponowania pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem zrealizowania usługi czy zakupu towaru, zatem w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest wiążąca? Nie, dlatego że dotyczy usługi bądź sprzedaży, która jeszcze nie została wykonana, wobec tego warunki transakcji w niej sformułowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Jak wygląda i kiedy wolno wystawić fakturę proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów (wystawcy i odbiorcy),
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę usług lub towarów, będących przedmiotem transakcji (razem z wykazaniem ich ilości, jednostek miary itp.),
  • wartość brutto oraz netto (zarówno konkretnych towarów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o zakresie ewentualnych zniżek,
  • wskazanie terminu dostarczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca musi oznaczyć wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, aby bez trudu można było rozróżnić ten dokument od ostatecznej faktury VAT, wywołującej następstwa podatkowe. Powinno się także pamiętać, iż ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku przekazania klientowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie przygotowuje się w momencie, gdy odbiorca przeleje już przedpłatę czy też wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji.