Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Generator not księgowych – metoda na odzyskanie niespłaconych należności

Jeśli szukasz bezpłatnego generatora not księgowych, koniecznie wejdź na flobo.io.

Osoby prowadzące firmę wcześniej lub później na ogół natrafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym kontrahentom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać kontrahentowi noty księgowe na 40 (bądź więcej) euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 roku może natomiast wystawić notę na 70 euro, a jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Wypada jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy budowanych nierzadko przez lata dobrych układów partnerskich. Wszak przyczyną poślizgu w przelaniu należności może być jednorazowe niedopatrzenie bądź przejściowe kłopoty finansowe dłużnika, a nie jego celowe działanie. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Generator not księgowych – gdzie szukać?

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada również wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]