Co to jest metoda kasowa?

Co to jest metoda kasowa?

Skieruj się na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby znaleźć informacje o metodzie kasowej.

Właściciele firm na ogół rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w chwili wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. W tej sytuacji fiskus nie patrzy na to czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie opłaty od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – sposób na utrzymanie płynności finansowej firmy

Nieterminowość w opłatach nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą czasem znajdują się w sytuacji, gdy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o wniesieniu opłaty za dostarczone produkty bądź zrealizowane usługi. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść wszystkich podatków na czas i w konsekwencji narazić się na wysokie grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście tak zwani mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Z uwagi na wymieniony powyżej limit z tej metody może skorzystać większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeśli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając formularz VAT-R. Nieodzowne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obowiązkowe opisanie wszystkich wydanych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Co jest przyczyną, że księgowi nie polecają firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Na ogół przyczyną tego jest kwestia codziennego pilnowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza wszak do stałego ich śledzenia, żeby nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy stu lub więcej fakturach kontrola wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich podmiotów polecanym rozwiązaniem, które umożliwia zaoszczędzenie czasu i minimalizację prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]