Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Automatyczna windykacja należności – poznaj skuteczne rozwiązanie

Po więcej szczegółów o automatycznej windykacji należności kliknij tu.

Jest mnóstwo różnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy oferują usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Cykliczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację długu. Choć określenie to większości ludzi źle się kojarzy, po prawdzie oznacza to proces w trakcie którego rozpoczyna się w stosunku do dłużnika różne działania dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności nie zadziała, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc generuje taką samą ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym terminie z pewnością się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma także opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj swoje scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może skonfigurować własne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, określając między innymi interwały między wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę przesyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem oraz tych którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wspomniane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Użycie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na śledzenie wpływających przelewów, a po pewnym okresie bywa również przyczyną istotnej poprawy terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]