Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Obsługa prawna przedsiębiorców – Krakowska Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje pomoc związaną z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie rodzinnym, jak również w prawie pracy.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzimy

Na co dzień przeważającą część naszej działalności stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym sprawami rodzinnymi, dochodzeniem odszkodowań oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym zakresie polega na bieżącym kontakcie z Klientem, przygotowaniu pism procesowych i pozaprocesowych, reprezentacji przed sądami, a także udziale w mediacjach i negocjacjach. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie kroki, których celem jest zakończenie sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zminimalizowanie wydatków związanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – obsługa i doradztwo prawne firm

Praca Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i opiniowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co w praktyce obejmuje takie dziedziny jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie powierzając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszelkie negatywne konsekwencje prawne.