RODO w rekrutacji i zatrudnieniu od podstaw – zapisz się na szkolenie

RODO w rekrutacji i zatrudnieniu od podstaw – zapisz się na szkolenie

Przez wydziały kadr firm, instytucji i organizacji w Polsce, każdego roku przepływają setki tysięcy podań, CV i innych dokumentów związanych z rekrutacją i płacami. Oznacza to, że codziennie przetwarzanych jest miliony danych osobowych, którym należy zagwarantować należyte bezpieczeństwo. Dlatego warto zapisać pracowników działów personalnych na szkolenia z zakresu RODO w HR.

Dla kogo szkolenia RODO w HR

Wejście w życie w maju 2018 r. przepisów RODO, czyli rozporządzenia o ochronie danych osobowych wywołało niemałe zamieszanie w wielu firmach i instytucjach w Polsce. W działach HR wiele procedur, zarówno dotyczących gromadzenia, archiwizowania, jak i dostępu do przetwarzania danych personalnych pracowników, wymagało przeanalizowania i dostosowania do nowych wytycznych. Aby prawidłowo wdrożyć i stosować aktualne przepisy RODO w rekrutacji i zatrudnieniu, niezbędne jest przeszkolenie pracowników w tym zakresie. Szkolenia z RODO w HR są intensywne, zwykle jednodniowe i składają się z wykładów, dyskusji i prezentacji multimedialnych, które przekazuja kompleksową wiedzę dotyczącą ochrony danych osobowych. Skierowane są przede wszystkim do rekruterów, specjalistów ds. kadr i płac oraz specjalistów ds. szkoleń, mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani zagadnieniem przetwarzania danych osobowych.

Czego dowiemy się na szkoleniu RODO w HR?

Aby usystematyzować wiedzę uczestników, szkolenie z zakresu RODO w rekrutacji i zatrudnieniu podzielone jest na kilka bloków tematycznych. Na początek zaczyna się oczywiście od powtórzenia podstawowych informacji o ochronie danych osobowych, czyli m.in.czym one są i kto może je przetwarzać, czym się różni powierzenie od udostępnienia danych oraz kim jest ADO (Administrator danych osobowych) i IOD (Inspektor ochrony danych) i jakie mają obowiązki. W czasie wykładów uczestnicy analizują case study, w którym śledzą pełną historię zatrudnienia pracownika: od zatrudnienia aż do rozwiązania umowy, poznając podstawy przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz granice odpowiedzialności stron w przypadku rekrutacji za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Na szkolenie omawia się komu i jakie dane pracownika może udostępnić pracodawca, archiwizacji i okresu przechowywania danych byłych pracowników, a także jakie są zasady przetwarzania danych osobowych pracowników dotyczące medycyny pracy, płac, BHP, ocen okresowych, pobieranych świadczeń czy działalności w związkach zawodowych. Prowadzący szkolenie poruszają także tematy outsourcingu pracowników, przetwarzania danych osób pracujących na umowę o dzieło lub zlecenie, prawa do prywatności pracowników (kwestia monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej) i wiele innych.