Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przechowywaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została uregulowana w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę należy posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy możliwości wykorzystania poufnych danych jest o wiele więcej. Właśnie dlatego wprowadzono instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Do tego kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – dla pracowników upoważnionych do przetwarzania danych

Funkcja administratora bezpieczeństwa informacji polega na kontrolowaniu przestrzegania norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. W trakcie szkolenia słuchacze poznają najważniejsze terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), zdobywają aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także uczą się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do skryptów szkoleniowych i wzorów dokumentów.